IT-outsourcing til udlandet med dansk tryghed

jul 22, 2017

Når overvejelserne i danske virksomheder går i retning af outsourcing til udlandet, er der mange overvejelser, og endda bekymringer, der spiller ind. For de fleste virksomheder, store som små, er det ukendt farvand at bevæge sig ind på, og dermed er der ingen søkort at navigere efter.

”Hvordan er det med det juridiske? – skal vi nu sætte os ind i og rette os efter indisk/ukrainsk/pakistansk lovgivning, og hvordan gør vi det?” ”Hvad gør vi, hvis der opstår en tvist?” ”Hvordan sikrer vi vores projekter?”

Det juridiske er især vanskeligt eller umuligt for mindre virksomheder at overskue, da de færreste mindre eller små nystartede virksomheder har en jurist ansat, og sjældent har mulighed for eller råd til at rådføre sig med kompetente jurister med relevant erfaring. Derfor er det væsentligt at finde en offshore-samarbejdspartner, der kan tilbyde en dansk kontrakt, da det giver den tryghed, som de fleste efterspørger i processen.

En dansk samarbejdspartner har optimalt set ansvaret for det juridiske i forhold til medarbejderne offshore, relationen mellem kunden, og offshorevirksomheden er omfattet af dansk ret, og en eventuel retssag eller tvist vil foregå i Danmark efter dansk lov, og værnetinget er ligeledes Danmark. På den måde sikrer man, at man ikke pludselig står med et uigennemskueligt ansvar i forhold til en lovgivning, man slet ikke har indsigt i.

Det næste spørgsmål, der trænger sig på, går på det kulturelle: ”Er det overhovedet muligt at kommunikere med en fremmedsproget medarbejder med en helt anden baggrund og kultur end vores?”

Til dette kan vi svare: ”Ja, det er muligt.” Det kan endda være en berigelse for jeres virksomheds egen kultur. Det er naturligvis essentielt, at offshore-medarbejderne bliver informereret om dansk ledelses- og virksomhedskultur og dansk kultur i almindelighed – og vice versa. Det er i alles interesse, at der er så få kulturkløfter som overhovedet muligt, og det er en generel erfaring, at det virker, når alle er informeret om de kulturforskelle, der naturligvis findes.

Et andet vigtigt spørgsmål i forbindelse med outsourcing til offshore har med arbejdsvilkårene at gøre: ”Kan vi nu være sikre på, at de medarbejdere, vi arbejder sammen med, får en ordentlig løn, at de får deres ferie, som loven foreskriver, og at deres fysiske forhold på arbejdspladsen er i orden?”

Her er det vigtigt at finde en samarbejdspartner, som kan svare bekræftende på disse spørgsmål. Hvis man ved selvsyn kan se, at forholdene er i orden, er det optimalt, og at man kan svare med god samvittighed, at det altsammen er i orden. I sammenligning med andre virksomheder i IT-branchen i Egypten er CrossWorkers meget konkurrencedygtig – vores lønniveau er over middel, ligesom vi sørger for at de forskellige sociale og helbredsmæssige forsikringer er i orden.

Afslutningsvis er det væsentligt at pointere, at det er essentielt at finde en offshore-udbyder med en mangeårig erfaring i ansættelse af IT-medarbejdere. Dette er med til at sikre, at man får den største succesrate i sine projekter.

IT-outsourcing til udlandet med dansk tryghed

jul 22, 2017

Når overvejelserne i danske virksomheder går i retning af outsourcing til udlandet, er der mange overvejelser, og endda bekymringer, der spiller ind. For de fleste virksomheder, store som små, er det ukendt farvand at bevæge sig ind på, og dermed er der ingen søkort at navigere efter.

”Hvordan er det med det juridiske? – skal vi nu sætte os ind i og rette os efter indisk/ukrainsk/pakistansk lovgivning, og hvordan gør vi det?” ”Hvad gør vi, hvis der opstår en tvist?” ”Hvordan sikrer vi vores projekter?”

Det juridiske er især vanskeligt eller umuligt for mindre virksomheder at overskue, da de færreste mindre eller små nystartede virksomheder har en jurist ansat, og sjældent har mulighed for eller råd til at rådføre sig med kompetente jurister med relevant erfaring. Derfor er det væsentligt at finde en offshore-samarbejdspartner, der kan tilbyde en dansk kontrakt, da det giver den tryghed, som de fleste efterspørger i processen.

En dansk samarbejdspartner har optimalt set ansvaret for det juridiske i forhold til medarbejderne offshore, relationen mellem kunden, og offshorevirksomheden er omfattet af dansk ret, og en eventuel retssag eller tvist vil foregå i Danmark efter dansk lov, og værnetinget er ligeledes Danmark. På den måde sikrer man, at man ikke pludselig står med et uigennemskueligt ansvar i forhold til en lovgivning, man slet ikke har indsigt i.

Det næste spørgsmål, der trænger sig på, går på det kulturelle: ”Er det overhovedet muligt at kommunikere med en fremmedsproget medarbejder med en helt anden baggrund og kultur end vores?”

Til dette kan vi svare: ”Ja, det er muligt.” Det kan endda være en berigelse for jeres virksomheds egen kultur. Det er naturligvis essentielt, at offshore-medarbejderne bliver informereret om dansk ledelses- og virksomhedskultur og dansk kultur i almindelighed – og vice versa. Det er i alles interesse, at der er så få kulturkløfter som overhovedet muligt, og det er en generel erfaring, at det virker, når alle er informeret om de kulturforskelle, der naturligvis findes.

Et andet vigtigt spørgsmål i forbindelse med outsourcing til offshore har med arbejdsvilkårene at gøre: ”Kan vi nu være sikre på, at de medarbejdere, vi arbejder sammen med, får en ordentlig løn, at de får deres ferie, som loven foreskriver, og at deres fysiske forhold på arbejdspladsen er i orden?”

Her er det vigtigt at finde en samarbejdspartner, som kan svare bekræftende på disse spørgsmål. Hvis man ved selvsyn kan se, at forholdene er i orden, er det optimalt, og at man kan svare med god samvittighed, at det altsammen er i orden. I sammenligning med andre virksomheder i IT-branchen i Egypten er CrossWorkers meget konkurrencedygtig – vores lønniveau er over middel, ligesom vi sørger for at de forskellige sociale og helbredsmæssige forsikringer er i orden.

Afslutningsvis er det væsentligt at pointere, at det er essentielt at finde en offshore-udbyder med en mangeårig erfaring i ansættelse af IT-medarbejdere. Dette er med til at sikre, at man får den største succesrate i sine projekter.

70 27 20 40
info@crossworkers.com

© 2018 Copyright Licensing - CrossWorkers ApS
All rights reserved - Læs persondatapolitik

Ring op til CrossWorkers